TAYS:n potilasrekistereiden tilasta aloitettu poliisitutkinta

Kuva: Max DeRoin
Jaa muillekin

Sisä-Suomen poliisi kertoo aloittaneensa esiselvityksen Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) henkilö- ja potilastietojen käyttämistä, säilyttämistä ja hallinnoimista koskevassa asiassa.

Poliisi kertoo saaneensa asiasta sen verran lisätietoja, että siitä on aloitettu esitutkinta. Epäiltyina rikosnimikkeitä ovat alustavien tietojen perusteella henkilörekisteririkos, salassapitorikos sekä virkavelvollisuuden rikkominen.

Poliisi jatkaa lisätietojen hankkimista yhteistyössä eri viranomaisten ja TAYS:n kanssa.

Poliisin mukaan esitutkintaa tullaan jatkamaan perehtymällä rekisterikäytänteisiin, rekisterien pidosta annettuihin ohjeisiin, rekisteriselosteisiin sekä rekistereiden tietosisältöihin. Pirkanmaan käräjäoikeus on tänään määrännyt asiaan etsintävaltuutetut, joiden kanssa saatua materiaalia käydään läpi siltä osin kuin se sisältää henkilöä koskevia arkaluonteisia tietoja.

Poliisi kertoo tiedottavansa asiasta lisää, mikäli rikosprosessi asian tiimoilta jatkuu.

UP