Tutkimus: Tämä some-palvelu on haitallisin nuorten mielenterveydelle

Kuva: pixabay.com
Jaa muillekin

Tuoreen tutkimuksen mukaan useilla sosiaalisen median palveluilla on haitallisia vaikutuksia nuorten mielenterveydelle. Ne voivat aiheuttaa muun muassa riittämättömyyden ja ahdistuksen tunteita.

Independent-sivusto kertoo Royal Society for Public Health- ja Young Health Movement -hyväntekeväisyysjärjestöjen selvityksestä, jossa tutkittiin brittinuorten sosiaalisen median käyttöä. Nuorten piti arvioida, miten viisi some-palvelua vaikuttavat erilaisiin terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin asioihin, kuten ahdistukseen, masennukseen, yksinäisyyteen, nukkumiseen ja kiusaamiseen.

Tutkimuksessa annettujen pisteiden perusteella kuvapalvelu Instagram on kaikista negatiivisin vaikutus teini-ikäisiin ja nuoriin aikuisiin. Erityisesti tämä näkyi, kun vastaajat arvioivat omaa ruumiinkuvaa, ulkopuolelle jäämisen tunnetta ja nukkumista. Sen sijaan itseilmaisussa ja oman identiteetin sekä yhteisön rakentamisessa Instagram koettiin positiivisesti.

Snapchat keräsi toiseksi huonoimmat pisteen, ja yhteisöpalvelut Facebook sekä Twitter seurasivat kannoilla. Niiden kaikkien negatiiviset vaikutukset näkyivät ulkopuolelle jäämisessä, kiusaamisessa ja nukkumisessa. Sen sijaan palveluja kiiteltiin itseilmaisun ja emotionaalisen tuen saralla.

Parhaiten pärjäsi videopalvelu YouTube. Se oli ainoa viidestä tutkitusta some-palvelusta, jolla oli enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia nuoriin.

Tutkimuksen tehneet järjestöt ehdottavat, että some-palvelut kertoisivat selkeästi, mikäli kuvaa tai videota on digitaalisesti käsitelty. Lisäksi esitetään pop up -varoitusta silloin, kun palvelua on käytetty pitkään.

Selvityksessä oli mukana noin 1500 henkilöä, jotka olivat iältään 14-24-vuotiaita. Se toteutettiin tämän vuoden alussa.

UP