Tutkimus: Suomalaisten seksitavat muuttuneet – nämä kiinnostavat nyt petipuuhissa

Kuva: Pixabay.com
Jaa muillekin

Suomalaiset harrastavat seksiä aiempaa harvemmin mutta toisaalta monipuolisemmin, selviää Väestöliiton tuoreesta FINSEX-tutkimuksesta.

Selvityksen mukaan kokeilunhalu näkyy etenkin nuoremmissa ikäpolvissa. Alle 35-vuotiaista noin joka toinen ilmoitti käyttäneensä viimeisessä yhdynnässään useampaa asentoa, kun noin 60-vuotiaista samaa sanoi enää joka viides vastaaja.

Käytännössä seksiasentojen monipuolistuminen näkyy siinä, että mies päällä- eli niin sanotun lähetyssaarnaaja-asennon suosio on vähentynyt. Aiemmin jopa neljä yhdyntää viidestä tapahtui pelkästään kyseisessä asennossa, kun nykyään nuoremmissa ikäryhmissä näin on enää joka 4. yhdynnässä. Myös noin 60-vuotiaiden keskuudessa lähetyssaarnaaja-asentoa viimeisimmässä yhdynnässään oli suosinut vain puolet vastaajista.

Miehet ovat naisia aktiivisempia aloitteentekijöitä yhdyntöihin. Noin 40 prosenttia sekä miehistä että naisista kertoi, että aloite viimeiseen yhdyntään tuli enemmän mieheltä. Noin 15 prosenttia aloitteista oli nimetty naisen tekemäksi. Naisten aloitteiden osuus on kuitenkin kasvanut vähitellen tutkimuskerrasta toiseen.

Suu- ja käsiseksin kasvava suosio

Seksitapojen monipuolistumista kuvastaa myös suuseksin lisääntynyt suosio. Nuoremmissa ikäryhmissä noin kaksi kolmesta kertoi tarjonneensa suuseksiä kumppanilleen ainakin silloin tällöin.

Suuseksin suosio on kasvanut jatkuvasti myös vanhemmissa ikäryhmissä, vaikka vain selvä vähemmistö oli tarjonnut sitä kumppanilleen ainakin silloin tällöin. Tämän perusteella voidaan todeta, että suuseksin suosio vähentyy ihmisten ikääntyessä ja pitkäkestoisissa parisuhteissa.

Suuseksin rinnalla suosiotaan on kasvattanut myös käsiseksi. Noin puolet nuorista ja keski-ikäisistä miehistä ja naisista kertoi tyydyttäneensä kumppaniaan käsin viimeisen kuukauden aikana.

Myös käsiseksin aktiivisuudessa näyttää tapahtuneen hiipumista iän lisääntymisen myötä. Toinen käsiseksin suhteen merkille pantava asia on se, että miehet ovat tarjonneet tätä tyydytystä naisille aktiivisemmin kuin naiset miehille. Tutkimuksessa arvioidaan, että miehet ovat saattaneet tyydyttää naisia käsin useammin siksi, että naisten on keskimäärin vaikeampaa kokea orgasmia ilman käsin tapahtuvaa kiihottamista.

Sekä suu- että käsiseksi on ollut useimmiten vastavuoroista eli mitä on antanut toiselle, sitä on saanut myös takaisin. Esimerkiksi käsiseksiä kumppanilleen viimeisen viikon aikana antaneista naisista 75 prosenttia ja miehistä 62 prosenttia oli saanut sitä samalla viikolla kumppaniltaan.

Anaaliyhdyntä ja sidontaleikit kiinnostavat

Suhteellisesti vielä suu- ja käsiseksiä enemmän on lisääntynyt suomalaisten halu kokeilla anaaliyhdyntää. 2010-luvulla vähän yli puolet keski-ikäisistä kertoi kokeilleensa joskus anaaliyhdyntää. 1990-luvun alussa vastaava osuus oli vasta noin neljäsosa.

Anaaliyhdynnöissä on hyvin usein kyse kertakokeiluista, sillä noin joka toinen kertoi kokeilleensa anaaliyhdyntää vain kerran.

Uudenlaisen stimulaation hakemista ovat olleet myös yleistyneet sidontaleikit. Kaikista miehistä 16 prosenttia ja naisista 13 prosenttia oli kokeillut sitomisleikkejä vuoden 2015 tutkimuksen mukaan. Vuoteen 1999 verrattuna nämä luvut ovat kaksinkertaistuneet.

Väestöliiton FINSEX-tutkimushankkeessa on seurattu suomalaisten seksuaalielämässä tapahtuvia muutoksia jo vuosikymmenien ajan.

UP